Cysylltu/Contact

Ysgrifennydd/Secretary – Eleri Wyn Williams

Parlla Isaf, Rhoslefain, Tywyn,  Gwynedd LL36 4NF

Rhif ffon/Phone no. – 01654 711427

e-bost/e-mail – eleriwynparlla57@gmail.com

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Gwefeistr/Webmaster – Dwyryd Williams

e-bost/e-mail – dwyryd@gmail.com

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

YMARFERION

Mae’r Côr yn ymarfer yn Nhŷ Siamas, Dolgellau rhwng 8 a 10 p.m.  bob nos Wener ar wahan i nos Wener olaf y mis pan fyddwn yn ymarfer yn Neuadd Bentref Rhydymain. Rydym yn croesawu ymwelwyr a chantorion newydd. Pe bai gennych ddiddordeb mewn ymuno â ni rhowch alwad i’n hysgrifennydd – gweler y manylion cyswllt uchod.

REHEARSAL

The Choir rehearses in Tŷ Siamas, Eldon Square, Dolgellau between 8 and 10 p.m ever Friday night, with the exception of the last Friday in each month – on those occasions we rehearse in Rhydymain village hall. We  welcome visitors and prospective new members. Should you be interested in joining the Choir give our secretary a call – contact details can be found above.

 

Mae'r sylwadau wedi cau.

%d bloggers like this: