Cantorion

Cliciwch ar y llun i’w weld yn well

Sopranos

Dorath Edwards, Llewela Edwards, Nia Evans, Sioned Wyn Evans, Eirian Humphreys, Angharad John, Betsan John, Glenys Jones, Linda Jones, Margaret Lewis, Mererid Morris,  Beryl Norgrove, Annie Parry, Kerry Parry, Anwen Môn Pugh, Janet Pugh, Ruth Pugh, Jean Preston, Rhiannon Roberts, Nia Rowlands, Manon Siôn, Mair Thomas, Eleri Wyn Williams

Noson Lawen 9

Altos

Llinos Cadwaladr, Gwen Edwards, Einir Evans, Megan Evans, Bethan Lynne Jones, Jean Jones, Bethan Lewis, Gwyneth Lewis, Llinos Lloyd, Haf Meredydd, Bethan Owen, Enid Owen, Ania Parry, Rhian Thomas, Delyth Vaughan Rowlands, Bethan Williams

Noson Lawen 3

Tenoriaid

John Ll. Edwards, Alun Wyn Evans, Carwyn Evans, Dylan Jones, Edward Owen, Hywel Owen, Arwel Pugh, Edryd Williams

Noson Lawen 6

Bâs

John Cadwaladr, Gareth Edwards, Ieuan Edwards, Steffan John,  Jon Lea, Dafydd Lewis, Emlyn Lloyd, Phil Raftree, Geraint Rowlands, Dafydd Thomas, Dwyryd Williams

Noson Lawen 4

Mae'r sylwadau wedi cau.

%d bloggers like this: